Razem dla gospodarki - dialog samorządów z przedsiębiorcami

Kategorie: Biznes Silesia24
Utworzone: piątek, 22 sierpnia 2014 Autor: informacja prasowa
fot. materiały prasowe organizatora
Motyw przewodni tegorocznego kongresu to: "Nauka - Biznes - Samorząd. Razem dla gospodarki"

 

Dialog i współpraca jest podstawą rozwoju w każdej dziedzinie. Dialog i współpraca samorządu z przedsiębiorcami to podstawa rozwoju gospodarczego Polski. Ogólnopolski Program "Samorząd, który wspiera MŚP" wyróżnia te jednostki samorządu terytorialnego, które stanowią w tym zakresie wzór do naśladowania. W ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego  motywem przewodnim jest "Nauka - Biznes - Samorząd. Razem dla gospodarki" odbędzie się IV edycja Programu.

 Państwo - samorząd - biznes

Na tworzenie ustaw i innych aktów prawnych dotyczących sfery  gospodarczej i biznesowej wpływ mają władze państwowe. Jednak dla tworzenia optymalnych warunków do rozwoju biznesu największe znaczenie ma stosunek władz lokalnych do przedsiębiorców. Każdy samorząd deklaruje chęć wspierania przedsiębiorczości na swoim terenie, ale są takie miasta i gminy czy województwa, które w sposób szczególny wyróżniają się w tej współpracy. Tworzą optymalne warunki prowadzenia działalności poprzez inwestycje infrastrukturalne, dbają o odpowiednią gospodarkę przestrzenną, wprowadzają preferencyjne warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Chcą mieć u siebie więcej firm i więcej miejsc pracy.

Na jeszcze wyższym poziomie współpracy pojawia się z kolei dialog między samorządem, a biznesem. Dzięki niemu obie strony mogą poznać swoje oczekiwania, uwarunkowania i wypracować optymalny model funkcjonowania akceptowany przez obie strony. Dialog może się opierać albo na powołanej przy prezydencie, burmistrzu, wójcie czy wojewodzie radzie gospodarczej, która opiniuje lokalne czy regionalne akty prawne dotyczące biznesu. Innym rozwiązaniem jest współpraca samorządu terytorialnego z gospodarczym reprezentowanym przez izby gospodarcze, przemysłowo - handlowe lub rzemieślnicze.

Brać przykład z najlepszych

Przykładów dobrej współpracy przedsiębiorców z samorządowcami jest każdego roku coraz więcej. Środowiska biznesowe, chcąc je wyróżnić i promować jako pozytywne praktyki i wzór do naśladowania dla innych samorządów, postanowiły w 2011 roku powołać specjalny, ogólnopolski  Program "Samorząd, który wspiera MŚP".  Program jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i lokalnego. Celem programu jest wyłonienie i promocja samorządów, które stwarzają przedsiębiorstwom sektora MŚP dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz w szczególny sposób wspierają rozwój tego sektora.  Znalezienie się w gronie Laureatów Programu to nie tylko wzmocnienie wizerunku Urzędu w otoczeniu, ale także potwierdzenie szczególnej dbałości o rozwój sektora MŚP. Otrzymanie tak prestiżowego tytułu z rąk środowisk biznesowych jest wyraźnym sygnałem na to, iż podejmowane działania w zakresie wspierania MŚP są  skuteczne i mają charakter trwały. 

W tym roku odbędzie się już IV edycja Programu. W wyniku analizy wniosków i ankiet nadesłanych przez jej uczestników,  Kapituła wyłoni Laureatów. Przyznanie certyfikatu w jednej z kategorii programu jest równoznaczne z przyznaniem Marszałkowi, Staroście, Prezydentowi, Burmistrzowi lub Wójtowi wyróżnienia i statuetki "Lider, który wspiera MŚP". Uroczyste wręczenie wyróżnień odbędzie się podczas IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Katowice 2014. Termin przesyłania wniosków i ankiet mija 8 września 2014 roku.

 

OKIEM PRAKTYKA

Z przedstawicielem Sosnowca - dwukrotnym laureatem Programu - Naczelnikiem Wydziału Polityki Gospodarczej - Panem Michałem Mercik rozmawia Patrycja Sopalska z Grupy PRC.

Urząd Miasta Sosnowca dwukrotnie zdobył statuetkę "Samorządu, który wspiera MSP", przyznawaną samorządom podczas Europejskiego Kongresu MSP. Jakie działania, mające na celu wspieranie rozwoju MŚP prowadzi Sosnowiec?

Gmina Sosnowiec wspiera rozwój MŚP m.in. poprzez pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej na projekty adresowane dla MŚP i firm z nimi współpracujących np. "Gospodarcza Brama Śląska" - projekt dzięki któremu powstał Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny dedykowany firmom innowacyjnym oraz uzbrojono w niezbędną infrastrukturę tereny inwestycyjne w dzielnicy Maczki.

Miasto posiada w swojej ofercie tereny z przeznaczeniem wg Planu Zagospodarowania Przestrzennego pod pełnienie funkcji produkcyjno-usługowej ze wskazaniem pod działalność MŚP.

Ponadto Gmina promuje ofertę przedsiębiorców z branży gastronomicznej i rekreacyjnej dzięki specjalnej akcji "Sosnowiec za pół ceny" polegającej na dwudniowej obniżce cen na wybrane dania i usługi jak również poprzez planowany informator "Sosnowiec po godzinach", który będzie zawierał katalog lokalnych miejsc gastronomicznych, hotelarskich i rekreacyjnych.

Czy lokalne firmy biorą udział w planowaniu strategii rozwoju miasta? Jaki jest ich udział w tworzeniu warunków do rozwoju biznesu?

Lokalne firmy mają istotny wkład w planowaniu strategii rozwoju miasta poprzez konsultowanie istotnych punktów na początkowym etapie z podmiotami takimi jak Agencja Rozwoju Lokalnego, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Sosnowiecko-Dąbrowska oraz Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny. Ponadto lokalni przedsiębiorcy mają możliwość wyrażenia swojej opinii podczas konsultacji społecznych.

W regionie działa wiele organizacji samorządu gospodarczego, jaki jest zakres współpracy Urzędu z tymi organizacjami?

Gmina ściśle współpracuje z takimi organizacjami jak m.in. Cech Rzemiosł Różnych, Stowarzyszenie Kupców Polskich. Warto podkreślić dużą ilość tego typu organizacji w regionie, ale z drugiej strony trudno nie zauważyć, że brakuje jednej dużej organizacji dzięki której głos tych podmiotów byłby bardziej słyszalny, a ich siła przebicia mocniejsza.

Jak wygląda dialog samorządu ze środowiskiem biznesowym? Skąd Urząd czerpie informacje jakie są potrzeby i bolączki małych i średnich firm?

Urząd Miasta organizuje cykliczne spotkania biznesowe z lokalnymi przedsiębiorcami. Ostatnie odbyło się w marcu 2014 r. Poruszana jest na nich tematyka bliska przedsiębiorcom jak np. "Szanse
i zagrożenia dla przedsiębiorców w 2014 r. w aspekcie prognoz makroekonomicznych",  "Pomoc dla przedsiębiorców w perspektywie unijnej 2014-2020", "Mechanizmy wsparcia MŚP". Przy organizacji tych wydarzeń miasto współpracuje z lokalnymi stowarzyszeniami.

Ponadto Gmina jest współorganizatorem wielu konferencji poświęconych tematyce bezpośrednio związanej z funkcjonowaniem MŚP jak np. konferencja "Rewitalizacja i innowacyjność w gospodarce", która odbyła się w marcu br. w Expo Silesia. Podczas niej lokalni przedsiębiorcy mogli uczestniczyć
w kilku tematycznych panelach dyskusyjnych, a gościem honorowym konferencji był Premier Jerzy Buzek.

Gmina czerpie wiele aktualnych informacji związanych z tematyką MŚP dzięki bezpośredniemu kontaktowi z przedsiębiorcami oraz podmiotami takimi jak Expo Silesia i Agencja Rozwoju Lokalnego (która wspiera przedsiębiorców m.in. poprzez Lokalny Fundusz Pożyczkowy). Wydział Polityki Gospodarczej prowadzi obsługę inwestora jak również rejestruje działalność gospodarczą z wykorzystaniem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Czy Urząd realizuje inwestycje w oparciu o metodę partnerstwa publiczno-prywatnego? Jeśli tak, to jakie?

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, który rozpoczął działalność w sierpniu 2012 r. jest zarządzany poprzez koncesjonariusza wybranego w postępowaniu o wyłonienie operatora SPNT. Podstawą współpracy jest umowa koncesji pomiędzy Gminą, a operatorem zgodna z ustawą o koncesji na roboty budowlane i usługi z 2009 r.

Gorące tematy

Sezon festiwali otwarty!

Sezon festiwali otwarty!

Wszystko wskazuje na to, że otwarcie tegorocznego sezonu polskich festiwali będzie naprawdę mocne! Jeżeli jeszcze nie macie planów na weekend...to już chyba po problemie. Fani muzyki więcej

Snowfest - znamy już pełen line up!

Snowfest - znamy już pełen line up!

Już niedługo SnowFest Festival powered by Tauron po raz 7. udowodni, że impreza do rana pod gołym niebem to nie tylko domena ciepłych, letnich miesięcy. Najgorętsze wydarzenie trwającego więcej

Snowfest - drugie ogłoszenie!

Snowfest - drugie ogłoszenie!

Siódma edycja festiwalu SnowFest - najgorętszego wydarzenia w samym środku zimy - odbędzie się 28 i 29 lutego w Szczyrku. Po raz kolejny na terenie amfiteatru pojawi się liczna grupa więcej

MIASTA MAJĄ DOBRY PR

MIASTA MAJĄ DOBRY PR

Jak polskie miasto stało się rozpoznawalne na całym świecie, jak wciągnąć w marketing miejsc influencerów, jak wykorzystać storytelling w samorządach, jakie akcje społeczne prowadzić, aby więcej

Nowa muzyka

Nowa muzyka

Na mapie polskich festiwali można spokojnie doliczyć się co najmniej kilkudziesięciu pozycji. Niektóre są małe, kameralne, zaszyte w podziemiach fortu lub leśnej głuszy. Inne wręcz więcej