Baterie mamy wciąż naładowane

Kategorie: RYBNIK
Utworzone: czwartek, 18 września 2014
fot. Archiwum UM
Prezydent Rybnika Adam Fudali

 

Od kiedy jest Pan prezydentem Rybnika?

Od 1998 roku.

Jak wsłuchuje się Pan w głos mieszkańców, jak stara się Pan aktywizować lokalną społeczność do większej aktywności w życiu samorządu?

Niezmiernie ważna jest umiejętność słuchania opinii, pomysłów i propozycji innych. Nie zawsze warto upierać się przy swojej wizji, trzeba być otwartym na innych, współpracować na rzecz swojego miasta, swojej dzielnicy. Dlatego jestem otwarty na ludzi i ich opinie. Obliczono kiedyś, że rocznie mam w sumie około 500 różnego rodzaju spotkań z mieszkańcami, przedsiębiorcami czy przedstawicielami różnych środowisk. Aktywność naszych mieszkańców to przede wszystkim działania w ramach dzielnic. Rybnik to 27 dzielnic, w których nie brakuje pasjonatów i zaangażowanych społeczników, działających na rzecz swoich "małych ojczyzn". To oni są doskonałym łącznikiem z mieszkańcami, najlepiej bowiem znają ich potrzeby i oczekiwania. Myślę, że tę współpracę mamy w Rybniku zorganizowaną w sposób modelowy - zarówno dzięki cyklicznym spotkaniom, tzw. "Popołudniom z dzielnicami", jak i imprezom integracyjnym, takim jak coroczne turnieje dzielnic. To wszystko sprzyja poczuciu przynależności do miejsca, a co za tym idzie aktywizuje i angażuje mieszkańców w życie miasta. Co roku, tuż po przyjęciu nowego budżetu miasta, organizuję spotkania z  rybnickimi przedsiębiorcami i rzemieślnikami, przedstawiając im plany inwestycyjne miasta na dany rok, dzięki czemu mają oni wstępne rozeznanie jakiego rodzaju zadaniami czy przetargami warto się zainteresować.

Czy mieszkańcy oprócz wyrażania opinii mają jakiś realny wpływ choćby na inwestycje w mieście?

W tym roku po raz drugi realizujemy w mieście budżet obywatelski - to kolejny etap budowania warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Warto jednak podkreślić, że jeśli chodzi o inicjatywę lokalną, działania Rybnika znacznie wyprzedziły dzisiejsze czasu. Już bowiem kilkanaście lat temu przeznaczono z budżetu miasta środki dla dzielnic poprzemysłowych, dzięki którym ich społeczność lokalna sama mogła decydować o tym, co jest najbardziej potrzebne i na realizację czego przeznaczyć pieniądze. Na pewno taką "sztandarową" realizacją inicjatywy lokalnej jest chociażby budowa dróg systemem gospodarczym - działania bardzo popularne w Rybniku.

Pomysłem na aktywizację dużych podmiotów gospodarczych jest choćby nasza uchwała o pomocy regionalnej.

Jakie cele rozwojowe dla Rybnika postawił Pan sobie na początku sprawowania funkcji prezydenta? Które udało się zrealizować w stu procentach, a które jeszcze przed Panem?

Gdybym miał wskazać największy sukces 16 lat sprawowania funkcji prezydenta, z pewnością byłoby to wybudowanie w mieście kanalizacji sanitarnej. Najlepszym świadectwem dla tej inwestycji jest ogromna ilość chętnych mieszkańców chcących podłączyć swoje domy do sieci. Reakcja mieszkańców jest dowodem na to, że inwestycja jest sukcesem nie tylko na papierze, ale naprawdę podnosi poziom życia. A przecież stała poprawa jakości życia mieszkańców to najważniejsze zadanie stojące przed włodarzem miasta. Od roku 2015 samorządy, które problemu kanalizacji nie rozwiązały, będą płacić milionowe kary, kary których ciężar zostanie przeniesiony na mieszkańców. Czyste środowisko, estetyczne otoczenie, bezpieczne drogi, place zabaw dla dzieci, dobre szkoły i wysoka jakość opieki zdrowotnej - to współczesne wyznaczniki decydujące o wysokiej jakości życia w miastach, podobnie zresztą jak dobrze utrzymana sieć komunikacyjna czy nowoczesna infrastruktura techniczna. Zmiana wizerunku Rybnika z miasta przemysłowego w miejscowość atrakcyjną, zadbaną, w której króluje zieleń i kwiaty, nadała miastu takiej właśnie, zupełnie nowej jakości życia. Dlatego przybywa nowych mieszkańców, którzy chcą tu mieszkać. Badania socjologiczne wskazują na to, że Rybnik to miasto ludzi zadowolonych, że żyje się tu lepiej niż w innych śląskich miastach.

Prezydent Rybnika Adam Fudali
Adam Fudali oraz prof. Jerzy Regulski współtwórca kształtu polskiego samorządu w Krynicy Zdrój podczas Forum Ekonomicznego, fot. Archiwum UM

Ważne jest również tworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy. Czy i w tym zakresie podjął Pan jakieś działania?

Niezwykle ważne jest również stwarzanie warunków do inwestowania w Rybniku, tak by przekonać potencjalnych inwestorów, że to właśnie tu zrealizować powinni swoje przedsięwzięcia. Ogromną szansą dla Rybnika jest zaktywizowanie strefy inwestycyjnej na terenach dzielnicy Kłokocin - w tej chwili w mieście nie ma terenów, na których można by zlokalizować wielką inwestycję, taką jak budowa zakładu przemysłowego. Odpowiedzią na to wyzwanie jest planowana przebudowa rybnickiego lotniska i przystosowanie go do obsługi lotów biznesowych oraz inwestycja, która przez następnych kilka lat zajmować będzie niezwykle ważne miejsce w budżecie miasta, czyli budowa rybnickiego odcinka drogi regionalnej Pszczyna-Racibórz. Skomunikowanie terenów inwestycyjnych oraz budowa nowoczesnej drogi, stanowiącej obwodnicę miasta, to aktualnie priorytet dla Rybnika.  

Krytycy zarzucają Panu, że jakieś cztery lata temu miasto przestało się rozwijać, bo "wyczerpały" się baterie władzy. Jak odpowie Pan na tę krytykę?

Paradoksalnie, ta krytyka wynika z faktu, że Rybnik ma już za sobą realizację największych zadań inwestycyjnych, z którymi wiele miast dopiero dziś się mierzy. Budowa prawie 630 km kanalizacji sanitarnej, składowiska odpadów komunalnych, nowoczesnej oczyszczalni ścieków, a także kompleksowa modernizacja drogi krajowej 78 i części dróg wojewódzkich czy budowa obwiedni miasta. To były spektakularne inwestycje infrastrukturalne, których przecież nie robi się co  4 lata. Dzięki temu, teraz możemy pozwolić sobie na przeznaczenie większych pieniędzy na inwestycje rekreacyjno-sportowe. W ostatnich kilku latach w Rybniku wybudowaliśmy kilkadziesiąt wielofunkcyjnych boisk przyszkolnych i placów zabaw, w tym roku ruszyło zmodernizowane kąpielisku "Ruda" - jedne z najnowocześniejszych tego typu obiektów w regionie, które od jego otwarcia w czerwcu odwiedziło już ok. 150 tysięcy osób. Zmodernizowaliśmy stadion miejski oraz stadion lekkoatletyczny, kończy się rewitalizacja śródmieścia, powstaje nowoczesny park tematyczny… O Rybniku głośno jest w kraju również ze względu na odbywające się tutaj imprezy. Od czterech lat stadion miejski w Rybniku jest miejscem dużych koncertów międzynarodowych gwiazd muzyki rockowej. Przy stosunkowo niskim udziale finansowym miasta, promocja jaką zyskuje Rybnik dzięki tym koncertom, liczona jest w wielu milionach złotych. Śmiało można powiedzieć, że Rybnik wyrobił i ugruntował sobie w Polsce markę miasta wielkich koncertów, które przyciągają fanów z całej Polski i spoza jej granic. Podczas każdego z tych koncertów na rybnickim stadionie bawiło się kilkanaście tysięcy osób (Bryan Adams - 12 tys., Guns N’Roses - 17 tys., Rod Stewart - 15 tys., Thirty Seconds to Mars - 18 tys.,). Dzięki temu szeroko rozumiana  oferta miasta trafia nie tylko do samych miłośników dobrego rocka, ale również do potencjalnych turystów, studentów czy inwestorów. Co również niezwykle ważne, społeczność lokalna otrzymuje możliwość korzystania z rozrywki na najwyższym, światowym poziomie w swoim mieście. Trudno więc chyba mówić o wyczerpanych bateriach…

Miasto Rybnik jest postrzegane jako jeden z liderów innowacji wśród samorządów. Skąd pomysły na takie rozwiązania?

To przede wszystkim praca zbiorowa. Udało mi się stworzyć wspaniały, zgrany zespół współpracowników - ludzi otwartych, kreatywnych i zaangażowanych w swoją pracę. To ludzie z prawdziwą pasją, dla których praca nie oznacza tylko 8 godzin za biurkiem. To oni są najlepszym przepisem na sukces… (uśmiech)

Kulesza,Regulski, Fudali - od lewej: śp. Michał Kulesza, prof. Jerzy Regulski, Adam Fudali w Pałacu Prezydenta RP w 2010 roku podczas wręczenia prezydentowi Rybnika Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
Śp. Michał Kulesza, prof. Jerzy Regulski, Adam Fudali w Pałacu Prezydenta RP w 2010 roku podczas wręczenia prezydentowi Rybnika Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, fot. archiwum UM

 

Prezydent Adam Fudali był wielokrotnie nagradzany za swoją pracę. Najwięcej nagród otrzymał w 2004 r. Został wyróżniony Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji m. in. za aktywność i zaangażowanie w kontynuowanie przemian społeczno-gospodarczych oraz realizację dużych inwestycji. Nagrodę przyznało środowisko gospodarcze skupione wokół Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Następnie został uznany "Najlepszym Samorządowcem2004 roku" w kategorii miejskiej. Wyróżnienie przyznało Towarzystwo Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych oraz Klub Polskiego Samorządowca, które oceniało m. in. aktywność w zdobywaniu pieniędzy na inwestycje, stosunek do mieszkańców, działalność na rzecz miasta i lokalnej społeczności, gospodarność oraz zaangażowanie w promocję swoich miejscowości. Ponadto, jako jedyny samorządowiec w Polsce, otrzymał Honorowy Medal Europejski przyznawany za propagowanie idei Unii Europejskiej przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Business Centre Club.

Otrzymał także "Śląskiego Oskara 2004" od Kapituły Nagrody Godła Promocyjnego "Śląski Oskar", która uhonorowała osobistości, instytucje, samorządy oraz firmy przyczyniające się do rozwoju regionu.

• W 2005 roku otrzymał Nagrodę Specjalną "Czarny Diament", przyznawaną najlepszym przedsiębiorstwom, osobom i instytucjom, zasłużonym dla regionu.

• W 2006 r. został laureatem Samorządowego Oskara w dziedzinie działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym, które otrzymał za profesjonalne zarządzanie miastem i współpracę subregionalną.

• Środowisko studenckie przyznało prezydentowi Rybnika Adamowi Fudalemu "Laur Studencki" 2008 roku za inwestowanie w rozwój akademicki Rybnika i za pomoc w działaniach podejmowanych przez studentów.

• Prezydent Adam Fudali został doceniony także przez media. W2008 roku dziennikarze "Polska Dziennik Zachodni" uznali go za jednego z najlepszych samorządowców w Polsce i rekordzistę w pozyskiwaniu unijnych pieniędzy. Zwrócono też uwagę na boom inwestycyjny, jaki dokonał się w ostatnich latach Rybniku, przebudowę centrum miasta i udaną walkę z bezrobociem, które spadło do 4,3%.

Natomiast w2010 roku podczas Ogólnopolskiego Kongresu Regionów Prezydent Rybnika zajął 14 miejsce w rankingu najlepszych prezydentów miast wg tygodnika Newsweek. Trzy lata później w tym samym rankingu zajął 11 miejsce.

• W 2010 roku, z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, otrzymał ważne państwowe odznaczenie, czyli Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski przyznany za wyjątkowe zasługi na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, za osiągnięcia w pracy samorządowej oraz podejmowanie działań społecznych i zawodowych z pożytkiem dla kraju.

• Swoje wyróżnienie, "Laskę Skautową", w2012 roku przyznali również harcerze za troskę o sprawy wychowania dzieci i młodzieży oraz życzliwość i pomoc okazaną Harcerstwu.

• W 2014 roku został laureatem ogólnopolskiego konkursu "Lider Samorządu 2014", w kategorii miast na prawach powiatu. Kapituła oceniała m.in. realizowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, podejmowanie dialogu z mieszkańcami, zarządzanie finansami, dbałość o rozbudowę miejskiej infrastruktury, jakość oferty oświatowej i kulturalnej, współpracę z innymi samorządami i organizacjami pozarządowymi, rozwój lokalnej przedsiębiorczości i pozyskiwanie inwestorów.

• Miasto Rybnik było wielokrotnie nagradzane. Otrzymało w 2012 roku nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych.

• Jest również obecne w Rankingu Samorządów "Rzeczypospolitej". W 2006 roku uzyskało tytuł najlepiej zarządzanego miasta w Polsce. W2011 roku w kategorii Najlepsze Miasto na prawach powiatu Rybnik uplasował się na dziesiątej pozycji, poprawiając wynik z 2010 roku o 14 pozycji. Zdobył także tytuł najbardziej innowacyjnego miasta (2 miejsce w kategorii miast na prawach powiatu), które świadczy o realizacji w Rybniku przedsięwzięć służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego, a zarazem przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu.

Ponadto, Rybnik zajął 14 miejsce wśród miast na prawach powiatu najlepiej wykorzystujących fundusze unijne oraz 16 miejsce w kategorii największe inwestycje samorządów za realizację budowy systemu kanalizacji sanitarnej.

• W 2011 Rybnik został laureatem pierwszej edycji konkursu Panteon Administracji Polskiej jako jedyne miasto. Do konkursu został zgłoszony Rybnicki System Informacji Przestrzennej, który już wcześniej zdobywał nagrody, m. in. w 2006 roku zdobył I miejsce w konkursie Przyjazny Urząd Administracji Samorządowej, a w 2009 roku system uzyskał Certyfikat Europejskiej Nagrody Sektora Publicznego EPSA za najlepszą praktykę w kategorii "Doskonalenie jakości usług publicznych". Konkurs Panteon Administracji Polskiej zorganizowano pod patronatem Ministra Gospodarki i brały w nim udział urzędy administracji centralnej, samorządowej, placówki oświatowe i służby zdrowia z całej Polski.

• W 2010 roku Rybnik zdobył pierwsze miejsce w kraju, spośród miast na prawach powiatu, za najlepsze wykorzystanie środków z UE. W tym samym roku, według internetowego wydania dziennika Rzeczpospolita, miasto Rybnik znalazło się wśród największych polskich inwestorów ostatniego dziesięciolecia, zajmując 61. miejsce w Polsce i prowadząc ogromny projekt budowy kanalizacji sanitarnej.

• Miasto Rybnik uplasowało się na ósmej pozycji w rankingu przeprowadzonym przez Tygodnik Samorządowy "Wspólnota", biorącym pod uwagę wydatki bieżące na administrację w 2009 r. W przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły one 200,95 zł (dla porównania, w Sopocie, który w rankingu zajął miejsce ostatnie, kwota ta wyniosła 518,74 zł). Warto zaznaczyć, że w tym rankingu Rybnik w pierwszej dziesiątce utrzymuje się od 2000 roku.

• Dwukrotnie Rybnik zdobył prestiżową nagrodę "Złota @ - Samorządowy Lider Elektronicznej Administracji" w kategorii największych polskich miast. W 2001 roku jury nagrodziło systemDDM9000, którego zadaniem jest zarządzanie obiegiem dokumentów oraz zarządzanie i sterowanie przepływem informacji oraz zadań. Natomiast w 2008 roku jury oceniało m.in. jakość i użyteczność serwisu internetowego, jego zakres informacyjny, oglądalność internetowych serwisów informacyjnych prowadzonych przez samorządy, czy posiadane plany (np. programy lub strategie) rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

• W ogólnopolskim Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej" w 2008 roku, Rybnik został laureatem w kategorii "Najlepsze Miasto na prawach powiatu". Rybnik uzyskał też tytuł "Najlepszego Miasta w dziedzinie innowacji" oraz "Najlepszego Miasto w dziedzinie wykorzystania funduszy unijnych".

• W latach 2004-2007r. Rybnik otrzymał tytuł i certyfikat GMINA FAIR PLAY. Organizatorem przedsięwzięcia była kapituła Konkursu "Gmina Fair Play", Krajowa Izba Gospodarcza oraz Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Celem konkursu i certyfikacji jest wyróżnianie gmin zaangażowanych w tworzenie możliwie najlepszych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania oraz udzielenie im wsparcia w wysiłkach na rzecz przyciągania nowych inwestorów. W 2007 roku Kapituła otrzymała Złotą Statuetkę, czyli szczególne wyróżnienie, jakie Kapituła Konkursu przyznaje gminom, które w pięciu kolejnych edycjach konkursu otrzymały tytuł i certyfikat "Gmina Fair Play".

• Urząd Miasta Rybnika został wyróżniony w IX edycji Konkursu Polskiej Nagrody Jakości w kategorii organizacje publiczne. Jest to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów honorujących firmy i instytucje za stosowanie światowych standardów jakości. Kryteria konkursu oparte są na Europejskiej Nagrodzie Jakości promującej nowoczesną koncepcję zarządzania Total Quality Management (TQM).

• Urząd Miasta Rybnika został także laureatem V Edycji Konkursu Śląskiej Nagrody Jakości w kategorii urzędów administracji publicznej. Jak powiedziała prof. Krystyna Lisiecka - członek Kapituły Śląskiej Nagrody Jakości - w przypadku Rybnika szczególną uwagę ekspertów i członków Kapituły zwróciła "pełna służebność i otwartość wobec obywateli, będąca wzorcem dla innych miast, umiejętność pozyskiwania funduszy unijnych, emisja obligacji gminnych, oszczędne gospodarowanie finansami miasta, a także otwartość na innowacyjne rozwiązania i współpraca pomiędzy miastami zarówno w kraju, jak i poza jego granicami."

• W 2004 Rybnik zwyciężył w kategorii "Przyjazny urząd" w konkursie "Lider Zarządzania w Samorządzie 2004". Docenione zostało rozwiązanie "Doręczanie korespondencji za pośrednictwem gońców", które jest jednym z ważnych elementów kompleksowego systemu obsługi mieszkańców w naszym mieście.

• W ogólnopolskim rankingu samorządowym "Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom" Rybnik był wielokrotnie doceniany. Zajął m. in. I miejsce w grupie gmin powyżej 100 tys. mieszkańców w 2005 roku, trzecie miejsce w kraju i pierwsze na Śląsku, w grupie największych polskich miast w 2004 roku czy pierwsze miejsce wśród śląskich miast i piąte w kraju - w grupie powyżej 100 tysięcy mieszkańców w 2002 roku.

• Rybnik, jako jedyna jednostka administracji samorządowej w Polsce, została wyróżniona Europejską Nagrodą w zakresie sektora publicznego w 2007 roku. To wyróżnienie ma zmotywować inne struktury administracyjne i wskazać im wzorce działania, jakie powinny być obecne w nowoczesnych strukturach administracyjnych.

• Rybnicki urząd został laureatem pierwszego miejsca w konkursie Samorządowy Lider Zarzadzania 2008 w kategorii miasta na prawach powiatu. Realizowany w mieście projekt, rybnicki e-bilet wygrał w dziedzinie transport.

• Rybnik został laureatem w rankingu "Europejska Gmina, Europejskie Miasto", organizowanym przez redakcję Gazety Prawnej i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Celem rankingu jest wyróżnienie polskich gmin i miast, które najlepiej wykorzystują fundusze unijne. Podsumowanie dotyczyło absorpcji środków w latach 2004-2007.

• Rybnik otrzymał również nagrodę "Najlepsza Inwestycja w Człowieka" przyznawaną przez Ministra Rozwoju Regionalnego za projekt "Równy start w przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych w Rybniku".

Gorące tematy

Sezon festiwali otwarty!

Sezon festiwali otwarty!

Wszystko wskazuje na to, że otwarcie tegorocznego sezonu polskich festiwali będzie naprawdę mocne! Jeżeli jeszcze nie macie planów na weekend...to już chyba po problemie. Fani muzyki więcej

Snowfest - znamy już pełen line up!

Snowfest - znamy już pełen line up!

Już niedługo SnowFest Festival powered by Tauron po raz 7. udowodni, że impreza do rana pod gołym niebem to nie tylko domena ciepłych, letnich miesięcy. Najgorętsze wydarzenie trwającego więcej

Snowfest - drugie ogłoszenie!

Snowfest - drugie ogłoszenie!

Siódma edycja festiwalu SnowFest - najgorętszego wydarzenia w samym środku zimy - odbędzie się 28 i 29 lutego w Szczyrku. Po raz kolejny na terenie amfiteatru pojawi się liczna grupa więcej

MIASTA MAJĄ DOBRY PR

MIASTA MAJĄ DOBRY PR

Jak polskie miasto stało się rozpoznawalne na całym świecie, jak wciągnąć w marketing miejsc influencerów, jak wykorzystać storytelling w samorządach, jakie akcje społeczne prowadzić, aby więcej

Nowa muzyka

Nowa muzyka

Na mapie polskich festiwali można spokojnie doliczyć się co najmniej kilkudziesięciu pozycji. Niektóre są małe, kameralne, zaszyte w podziemiach fortu lub leśnej głuszy. Inne wręcz więcej