Duże straty i zniszczenia po burzach. Jak uzyskać odszkodowanie z polisy?

Kategorie: Biznes Silesia24
Utworzone: środa, 8 lipca 2015 Autor: informacja prasowa
fot. Eric Schmuttenmaer/Flickr

 

Po weekendowych upałach, od poniedziałku nad Polską przechodzą gwałtowne burze i wichury. Powyrywane drzewa uszkodziły wiele samochodów, a w niektórych miejscach wiatr zerwał dachy z domów i budynków gospodarczych. Mieszkańcy, którzy ponieśli straty powinni więc jak najszybciej zgłosić szkody ubezpieczycielowi. Jak przyspieszyć wypłatę odszkodowania z AC i polisy mieszkaniowej? - radzi Ilona Tomaszewska, ekspert Liberty Ubezpieczenia.

Nie zwlekaj ze zgłoszeniem straty

Przy zgłaszaniu szkody najważniejszy jest czas. Obowiązek ten ciąży na właścicielu polisy, dlatego mając na uwadze, że szkody mogą powiększać się w czasie nie zwlekajmy z powiadomieniem ubezpieczyciela o poniesionej stracie. W przypadku szkody mieszkaniowej mamy na to zazwyczaj od 2 do 7 dni od daty zdarzenia, natomiast jeśli zgłaszamy szkodę z AC optymalnym terminem jest 3 dni. Zgłosić szkodę najczęściej możemy na kilka sposobów: telefonicznie, e-mailowo, faksem lub pisemnie na adres siedziby ubezpieczyciela. W zgłoszeniu powinniśmy podać numer polisy, dokładne okoliczności powstania szkody w tym datę i godzinę (o ile jest to możliwe), aktualne dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail) oraz numer konta do odbioru odszkodowania.

Zabezpiecz się przed dalszą szkodą

Wiele poszkodowanych ma wątpliwość, czy może podjąć działania mające na celu ochronę mienia po szkodzie przed wizytą rzeczoznawcy. Otóż tak, ponieważ w momencie wystąpienia szkody, przede wszystkim powinniśmy zabezpieczyć swoje mienie przed dalszymi zniszczeniami. Jeśli zerwało nam fragment dachu z mieszkania bądź powyrywane gałęzie uszkodziły szybę w naszym samochodzie nie ma żadnych przeciwskazań, żeby okryć mienie folią lub plandeką. Tym samym unikamy dalszych strat poprzez np. zalanie. Aby zabezpieczyć nasz majątek możemy poprosić o pomoc także bliskich lub służby interwencyjne. Wszelkie ślady czy zniszczenia i tak będą widoczne dla rzeczoznawcy. Dodatkowo możemy zrobić kilka zdjęć, nawet za pomocą zwykłego aparatu w telefonie komórkowym, które udokumentują wielkość i zakres strat.

Umów spotkanie z rzeczoznawcą

Informując ubezpieczyciela o rodzaju szkody, otrzymamy od niego wskazówki, co do dalszych kroków postępowania, których warto dokładnie przestrzegać. Następnie, najczęściej w kolejny dzień roboczy od zgłoszenia straty, skontaktuje się z nami rzeczoznawca w celu ustalenia dokładnego terminu oględzin pojazdu lub domu. W trakcie wizyty, rzeczoznawca sporządzą protokół wraz z dokładnym opisem i dokumentacją fotograficzną. Dokument wymaga oryginalnego podpisu poszkodowanego, dlatego najlepiej jeśli w spotkaniu uczestniczy ubezpieczony lub osoba przez niego upoważniona.

Przygotuj odpowiednie dokumenty

W trakcie oględzin rzeczoznawca może poprosić poszkodowanego o przekazanie kompletu dokumentów niezbędnych do oszacowania poniesionych strat. W zależności od rodzaju szkody, wymagana dokumentacja może się różnić.

Dlatego w przypadku szkody z AC ubezpieczony powinien przygotować dowód rejestracyjny, kartę pojazdu oraz prawo jazdy osoby, która prowadziła samochód. Dodatkowo osoby, które zdecydują się na naprawę bezgotówkową powinny przekazać ubezpieczycielowi upoważnienie do likwidacji szkody w wybranym przez Klienta warsztacie. Natomiast jeśli zgłaszamy szkodę z polisy mieszkaniowej skompletujmy następujące dokumenty: wypełniony druk zgłoszenia szkody, dokument potwierdzający prawo do lokalu np. akt własności lub umowa najmu, wykaz zniszczonych ruchomości domowych z datami ich nabycia i w miarę możliwości potwierdzeniami zakupu oraz protokół straży pożarnej lub innych służb ratowniczych, jeśli ich interwencje miały miejsce.

Po zebraniu wszelkich dokumentów ubezpieczyciel ma 30 dni na wydanie decyzji o wypłacie odszkodowania, najczęściej jednak taka decyzja podejmowana jest znacznie szybciej.  Pamiętajmy jednak, że odszkodowanie obejmuje tylko te zdarzenia, które są objęte ochroną zgodnie z zakresem wskazanym na polisie. Zatem aby uniknąć przykrych niespodzianek, warto szczegółowo zapoznać się z treścią polisy i ogólnymi warunkami umowy.

Gorące tematy

BYTOMSKIE PONDERABILIA

BYTOMSKIE PONDERABILIA

Jak mawiał Johann Wolfgang von Goethe: „kolekcjonerzy to ludzie szczęśliwi”. Wielu więc szczęściarzy i szczęśliwców spotkać można w pierwszy piątek i w pierwszą sobotę każdego więcej

BOGACTWO EMOCJI CZYLI TNM 2018

BOGACTWO EMOCJI CZYLI TNM 2018

Trudno w jednym materiale opisać wszystko to, co się wydarzyło w trakcie tegorocznego Festiwalu Tauron Nowa Muzyka. W ciągu czterech dni na 7 scenach wystąpiło 62 artystów z 20 krajów. więcej

CZASAMI CZYTAMY KSIĄŻKI

CZASAMI CZYTAMY KSIĄŻKI

OFF Festival Katowice 2018Czasami czytamy książkiCzasami gotuję, czasami chodzę do łóżka, czasami piszę piosenki, czasami zabijam... Słowo „czasami” zdominuje tegoroczną odsłonę więcej

Muzyka, światło i nowe technologie

Muzyka, światło i nowe technologie

Kontrast. Smak. Ludzie. Emocje. Miejsce, gdzie najnowsza technologia miesza się z tłem historii. Już za niespełna trzy tygodnie odbędzie się wyjątkowy INTRO Festival. Gdyby wydarzenia muzyczne więcej

OFF-SZEM BĘDZIEMY NA OFF-IE A WY?

https:// facebook.com/offfestival/videos/10156426157332208/ więcej