Siła hipokryzji

Kategorie: Lifestyle Silesia24
Utworzone: poniedziałek, 7 września 2015 Autor: Mariusz Szczygielski

 

Kościoły w Polsce pustoszeją. Ubiegłoroczne badania Insty­tutu Statystyki Kościoła Kato­lickiego wykazały, że w ciągu 11 lat ubyło dwa miliony wier­nych. Również po raz pierw­szy od trzydziestu lat w nie­dzielnych mszach uczestniczy mniej niż 40% osób deklarują­cych katolicyzm. Mimo to pol­ski kler wpływa na wybory, in­geruje w rządzenie państwem, narzuca swoje poglądy wier­nym i niewiernym. Skąd bierze się jego siła, większa nawet od wpływów Kościoła w najbar­dziej katolickiej na świecie Hi­szpanii?

KOMUNA I PAPIEŻ

Paradoksalnie siłę polskiego Kościoła zbu­dowali komuniści. Represje i akty zbrodni wobec księży w okresie do 1989 roku spowo­dowały, że Polakom w komunie jawił się on jako jedyna ostoja wolności. Nawet ateiści podzielali wówczas ten pogląd. Ponadto po 1989 roku, gdy aktorka Joanna Szczepkowska ogłosiła, że w Polsce komunizm umarł, osie­rocił on wielu Polaków. Nagle, z dnia na dzień ludzie musieli zacząć myśleć samodzielnie, a nie potrafili. Skończyła się propaganda komunistyczna, cenzura i indoktrynacja społeczeństwa. Wielu zagubiło się w nowej rzeczywistości. W tym momencie rolę prze­wodnika po życiu przejął Kościół. Teraz tam można było usłyszeć, co jest dobre, a co złe, jak należy postępować, jak należy głosować i jak żyć. Dzisiejsze tzw. "mohery" to przede wszystkim ludzie w starszym wieku, którzy w latach komuny przeżywali swoją młodość i dojrzałość. Lecz nie są to osoby z pierwszej linii walki z komuną. Są to głównie ci, którzy poddali się indoktrynacji władz PRL, a dziś ulegają kolejnej indoktrynacji, bo inaczej po prostu nie potrafią żyć.

Tadeusz Rydzyk - mem
fot. facebook.com/sokzburaka

Siła polskiego Kościoła to także wybór Polaka na papieża. Wydaje się, że była to w 1978 roku świadoma decyzja Kolegium Kardynałów, by osłabić sowiecką dominację na Wschodzie. Papież z tamtego rejonu najlepiej mógł to uczynić. Karol Wojtyła okazał się jednak nie­samowitą osobowością. Nie tylko wpłynął na zmianę oblicza polskiej ziemi, ale całego świa­ta i funkcji papieża. W Polsce stał się natomiast najwybitniejszą postacią w historii o niezwy­kłej charyzmie i zaufaniu rodaków, niezależ­nie od wyznania. To zaufanie przełożyło się bezpośrednio na Kościół i kler w naszym kraju. Opierając się na autorytecie papieża kościelni hierarchowie coraz bardziej przenikali ze sfery duchowej do politycznej.

Właśnie te czynniki zbudowały siłę Kościoła, który dziś wskazuje, który kandydat na prezy­denta, posła czy radnego jest dobry, a który nie. Otwarcie wspiera określone partie lub polity­ków. Ingeruje w polskie prawodawstwo odmawiając na przykład prawa do komunii osobom, które poparły ustawę o in vitro. Jednak wydaje się, że ta siła powoli maleje. Coraz częściej po­jawia się rozdźwięk pomiędzy martyrologią kościelną czasów komuny i naukami papieża, a rzeczywistością, w której na polskim klerze pojawia się coraz więcej skaz i rys.

HIPOKRYZJA

Wierni odchodzą od Kościoła, bo zauważają w postępowaniu duchownych coraz więcej hipokryzji. Nie są odosobnione przypadki, któ­re wyszły na światło dzienne, jazdy księży po alkoholu, posiadania kochanek i nieślubnych dzieci. Bulwersujące są udowodnione przykła­dy pedofilii księży, która przez długi czas była tematem tabu ukrywanym przez władze du­chowne. Zmarły niedawno w watykańskim areszcie Polak, arcybiskup Wesołowski, jest ne­gatywnym bohaterem takich praktyk i chyba jedynym na świecie, którego w konsekwencji Stolica Apostolska karnie wydaliła ze stanu du­chownego. Duża w tym zasługa papieża Fran­ciszka, który otwarcie mówi o takich zjawiskach i je stanowczo potępia. Podobnie, jak neguje życie duchownych w przesadnym bogactwie. Lecz patrząc na ojca Tadeusza Rydzyka trudno uznać, że bierze on sobie uwagi papieża do ser­ca. Do tej listy negatywnych zjawisk, które de­precjonują Kościół, należy też fakt, że państwo polskie co roku przekazuje na Fundusz Kościel­ny 90 mln zł, z których między innymi opłacane są składki ubezpieczeniowe i zdrowotne księ­ży. Z kolei pieniądze z tzw. "tacy" lub "co łaska" zgodnie z umownym taryfikatorem za chrzci­ny, pogrzeby czy śluby nie są opodatkowane. W laickiej polskiej szkole wprowadzono reli­gię katolicką. Płaci za to państwo z podatków wszystkich obywateli: katolików, muzułmanów, prawosławnych czy ateistów.

Wierni coraz częściej dostrzegają te zjawiska i dlatego odchodzą od Kościoła jako instytu­cji. Swoją wiarę pielęgnują w bezpośrednim duchowym kontakcie z Bogiem. Oczywiście nie wszyscy księża to pedofile, materialiści lub ojcowie. Jednak zbyt wiele jest przykła­dów łamania przykazań dekalogu przez tych, którzy roszczą sobie prawo do decydowa­nia o moralności i zasadach postępowania innych. Dlatego w Kościele jest coraz mniej wiernych, a niedzielne msze gromadzą coraz mniej ludzi.

Gorące tematy

Snowfest - drugie ogłoszenie!

Snowfest - drugie ogłoszenie!

Siódma edycja festiwalu SnowFest - najgorętszego wydarzenia w samym środku zimy - odbędzie się 28 i 29 lutego w Szczyrku. Po raz kolejny na terenie amfiteatru pojawi się liczna grupa więcej

MIASTA MAJĄ DOBRY PR

MIASTA MAJĄ DOBRY PR

Jak polskie miasto stało się rozpoznawalne na całym świecie, jak wciągnąć w marketing miejsc influencerów, jak wykorzystać storytelling w samorządach, jakie akcje społeczne prowadzić, aby więcej

Nowa muzyka

Nowa muzyka

Na mapie polskich festiwali można spokojnie doliczyć się co najmniej kilkudziesięciu pozycji. Niektóre są małe, kameralne, zaszyte w podziemiach fortu lub leśnej głuszy. Inne wręcz więcej

PR W SAMORZĄDZIE JUŻ WE WRZEŚNIU

PR W SAMORZĄDZIE JUŻ WE WRZEŚNIU

Samorządowa gra o tron - rusza konkurs Kryształy PR-u Zmagania serialowych bohaterów o miejsce na tronie dobiegły końca. Ich role przejął jednak ktoś inny, a rozgrywka toczy się więcej

AIR SHOW W 100 LECIE POWSTAŃ ŚLĄSKICH

AIR SHOW W 100 LECIE POWSTAŃ ŚLĄSKICH

Widowiskowe podniebne akrobacje, rekonstrukcje walk i historyczne dioramy – już 15 czerwca na katowicki Muchowiec powróci FAJERA! W tym roku wydarzenie zostało włączone w oficjalne obchody więcej