Strefa Tempo 30 - za czy przeciw?

Kategorie: Moto Silesia24
Utworzone: piątek, 25 września 2015 Autor: Dawid Kwiecień

 

Pod koniec wakacji w centrum Katowic zmieniła się organiza­cja ruchu. Władze miasta zde­cydowały się na wprowadzenie specjalnej strefy, gdzie dozwo­lona prędkość wynosi 30 kilo­metrów na godzinę. Jeszcze przed wprowadzeniem takiej zmiany pojawiło się wiele gło­sów sprzeciwu. Jak wygląda sy­tuacja po kilku tygodniach?

Słuszność ograniczenia prędkości władze tłumaczą zwiększeniem bezpieczeństwa pieszych i kierowców, upłynnieniem ruchu, zmniejszeniem korków i chęcią "oddania" cen­trum miasta mieszkańcom. W samej tej idei nie ma nic złego, ale największą rolę odgrywa tu sposób wprowadzenia jej w życie. By ograniczyć ruch w centrum, należy zapewnić kierowcom wygodną alternatywę. Tą jest rozwinięta komu­nikacja miejska i centra przesiadkowe. Centra są tu szczególnie potrzebne, gdyż w stolicy woje­wództwa pracują nie tylko mieszkańcy Katowic, ale również chorzowianie, gliwiczanie czy sosno­wiczanie. Tych póki co brak. Są obecnie projekto­wane i mają powstać do 2017 roku. Można więc odnieść wrażenie, że miasto zaczęło realizację projektu od końca.

Czy to oznacza, że na tę chwilę "Strefa 30" fak­tycznie jest niepotrzebna i tylko szkodzi kie­rowcom? Niekoniecznie, gdyż tak naprawdę sama struktura Katowic i natężenie ruchu spra­wiają, że trudno poruszać się po strefie z pręd­kością zbliżoną do 50 km/h. - Szczerze mówiąc nie widzę większej różnicy w poruszaniu się po Katowicach przed i po wprowadzeniu Strefy 30. Co więcej, teraz jest dużo łatwiej włączać się do ruchu z małych uliczek - mówi Adam z Katowic.

Jest jednak wiele osób, którzy wciąż nie są przekonane do "Stefy 30" i uważają, że na­leży ją wycofać. Wśród nich znajduje się między innymi Alan Pierzchała - członek Młodzieżowej Rady Miasta. Rozpoczął on zbieranie podpisów pod referendum do­tyczącym zniesienia nowej organizacji ru­chu. Do akcji wykorzystywane są między innymi media społecznościowe. W wyda­rzeniu "Referendum dotyczące zniesienia 30 km/h w centrum Katowic" udział zade­klarowało ponad 2 tysiące osób. To około dwanaście razy mniej od wymaganej licz­by podpisów.

Tak naprawdę jest jeszcze za wcześnie, by oceniać słuszność wprowadzenia "Stefy 30". Funkcjonuje ona dopiero od połowy sierpnia, a wakacje to przecież czas, kiedy wielu mieszkańców przebywa na urlopach, w związku z czym natężenie ruchu jest dużo mniejsze. Dużą rolę odgrywają tu również same przyzwyczajenia kierowców. Musi więc minąć trochę czasu, byśmy mogli jed­noznacznie stwierdzić czy jesteśmy przeciw.

Gorące tematy

60-LATEK, LECZ NIE SENIOR

60-LATEK, LECZ NIE SENIOR

Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej świętuje w tym roku jubileusz 60-lecia. Perła architektury projektu Zbigniewa Rzepeckiego jest jednym z najważniejszych miejsc na kulturalnej więcej

STADION ŚLĄSKI PIĄTY NA ŚWIECIE

STADION ŚLĄSKI PIĄTY NA ŚWIECIE

W głosowaniu jury międzynarodowego plebiscytu Stadium of the Year 2017, Stadion Śląski zajął wysokie piąte miejsce, otrzymując o niespełna jeden punkt mniej od zwycięzcy. W środę więcej

KOLEJNY ATAK NA K-2

KOLEJNY ATAK NA K-2

7 MARCA 2018czyli XI Katowicki Przegląd Filmów Górskich Dziś po raz jedenasty w Kinoteatrze Rialto miłośnicy alpinistycznej wspinaczki rozpoczynają wyjątkową wędrówkę po górach, która więcej

SZTUKA Z PIERWIASTKIEM NIELEGALNOŚCI

SZTUKA Z PIERWIASTKIEM NIELEGALNOŚCI

5 MARCA 2018 Murale w KatowicachWypadkowa popkulturowych obserwacji, politycznej propagandy i artystycznej wizji twórcy rzucona na mury betonowej dżungli. Obrazowy komentarz aktualnej więcej

Szansa dla młodych filmowców z Dąbrowy Górniczej

Szansa dla młodych filmowców z Dąbrowy Górniczej

Szansa dla młodych filmowców z Dąbrowy Górniczej „Woda nas kręci” – takie jest hasło przewodnie konkursu filmowego, zorganizowanego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w więcej