Strefa Tempo 30 - za czy przeciw?

Kategorie: Moto Silesia24
Utworzone: piątek, 25 września 2015 Autor: Dawid Kwiecień

 

Pod koniec wakacji w centrum Katowic zmieniła się organiza­cja ruchu. Władze miasta zde­cydowały się na wprowadzenie specjalnej strefy, gdzie dozwo­lona prędkość wynosi 30 kilo­metrów na godzinę. Jeszcze przed wprowadzeniem takiej zmiany pojawiło się wiele gło­sów sprzeciwu. Jak wygląda sy­tuacja po kilku tygodniach?

Słuszność ograniczenia prędkości władze tłumaczą zwiększeniem bezpieczeństwa pieszych i kierowców, upłynnieniem ruchu, zmniejszeniem korków i chęcią "oddania" cen­trum miasta mieszkańcom. W samej tej idei nie ma nic złego, ale największą rolę odgrywa tu sposób wprowadzenia jej w życie. By ograniczyć ruch w centrum, należy zapewnić kierowcom wygodną alternatywę. Tą jest rozwinięta komu­nikacja miejska i centra przesiadkowe. Centra są tu szczególnie potrzebne, gdyż w stolicy woje­wództwa pracują nie tylko mieszkańcy Katowic, ale również chorzowianie, gliwiczanie czy sosno­wiczanie. Tych póki co brak. Są obecnie projekto­wane i mają powstać do 2017 roku. Można więc odnieść wrażenie, że miasto zaczęło realizację projektu od końca.

Czy to oznacza, że na tę chwilę "Strefa 30" fak­tycznie jest niepotrzebna i tylko szkodzi kie­rowcom? Niekoniecznie, gdyż tak naprawdę sama struktura Katowic i natężenie ruchu spra­wiają, że trudno poruszać się po strefie z pręd­kością zbliżoną do 50 km/h. - Szczerze mówiąc nie widzę większej różnicy w poruszaniu się po Katowicach przed i po wprowadzeniu Strefy 30. Co więcej, teraz jest dużo łatwiej włączać się do ruchu z małych uliczek - mówi Adam z Katowic.

Jest jednak wiele osób, którzy wciąż nie są przekonane do "Stefy 30" i uważają, że na­leży ją wycofać. Wśród nich znajduje się między innymi Alan Pierzchała - członek Młodzieżowej Rady Miasta. Rozpoczął on zbieranie podpisów pod referendum do­tyczącym zniesienia nowej organizacji ru­chu. Do akcji wykorzystywane są między innymi media społecznościowe. W wyda­rzeniu "Referendum dotyczące zniesienia 30 km/h w centrum Katowic" udział zade­klarowało ponad 2 tysiące osób. To około dwanaście razy mniej od wymaganej licz­by podpisów.

Tak naprawdę jest jeszcze za wcześnie, by oceniać słuszność wprowadzenia "Stefy 30". Funkcjonuje ona dopiero od połowy sierpnia, a wakacje to przecież czas, kiedy wielu mieszkańców przebywa na urlopach, w związku z czym natężenie ruchu jest dużo mniejsze. Dużą rolę odgrywają tu również same przyzwyczajenia kierowców. Musi więc minąć trochę czasu, byśmy mogli jed­noznacznie stwierdzić czy jesteśmy przeciw.

Gorące tematy

BOGACTWO EMOCJI CZYLI TNM 2018

BOGACTWO EMOCJI CZYLI TNM 2018

Trudno w jednym materiale opisać wszystko to, co się wydarzyło w trakcie tegorocznego Festiwalu Tauron Nowa Muzyka. W ciągu czterech dni na 7 scenach wystąpiło 62 artystów z 20 krajów. więcej

CZASAMI CZYTAMY KSIĄŻKI

CZASAMI CZYTAMY KSIĄŻKI

OFF Festival Katowice 2018Czasami czytamy książkiCzasami gotuję, czasami chodzę do łóżka, czasami piszę piosenki, czasami zabijam... Słowo „czasami” zdominuje tegoroczną odsłonę więcej

Muzyka, światło i nowe technologie

Muzyka, światło i nowe technologie

Kontrast. Smak. Ludzie. Emocje. Miejsce, gdzie najnowsza technologia miesza się z tłem historii. Już za niespełna trzy tygodnie odbędzie się wyjątkowy INTRO Festival. Gdyby wydarzenia muzyczne więcej

OFF-SZEM BĘDZIEMY NA OFF-IE A WY?

https:// facebook.com/offfestival/videos/10156426157332208/ więcej

AIR SHOW W KATOWICACH

AIR SHOW W KATOWICACH

Śląski Air, Piro & Moto Show FAJERA!Już jutro na Muchowcu wielkie święto - widowiskowe podniebne akrobacje, zapierające dech pirotechniczne show, grupy rekonstrukcji historycznej oraz więcej